Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan CLEAR AND CLEAN BV niet instaan voor correctheid, volledigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de gegevens en de inhoud van deze website.

CLEAR AND CLEAN BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. 

Alle teksten en afbeeldingen op de website zijn niet bindend en louter informatief. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden.